Prepájame teóriu s praxou

Obchodná akadémia Bratislava, Račianska 107

Oceňujem úsilie PP zjednodušiť učiteľom prepojenie školy s praxou. Mnohé stránky zahrnuté do PP roky využívam.

Mladý podnikavec
Indicia