Prepájame teóriu s praxou

Obchodná akadémia Martin OA

Učitelia ocenili hlavne prístup k aktuálnych údajom a k príkladom z praxe. Potrebné zákony sú k dispozícii na jednom mieste a nie je potrebné ich hľadať na iných internetových stránkach. Orientácia v systémoch je prehľadná a jednoduchá. Žiaci využívali hlavne aktuálne informácie a mzdovú kalkulačku. Ocenili prehľadnosť a jednoduchosť systémov. Všetky potrebné informácie mali pohromade a okamžite k dispozícii.

Mladý podnikavec
Indicia