Prepájame teóriu s praxou

Obchodná akadémia Prešov

Veľmi dobrá spolupráca, žiaci ocenili aj to, že môžu „vidieť“ online publikácie, resp. celkovo odborné systémy, ktoré im budú môcť pomôcť pri vedení účtovníctva aj v praxi.

Mladý podnikavec
Indicia