Prepájame teóriu s praxou

Obchodná akadémia Ružomberok

Prínosom je rýchly prístup k informáciám, ktoré sú potrebné z hľadiska prípravy pre žiakov na vyučovanie teoretických odborných predmetov. V praxi si vo väčšine prípadov školy alebo učitelia individuálne zakúpia publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa, aby mohli v rámci podvojného účtovníctva riešiť aktuálnu problematiku. Prístup k informáciám v oblasti podvojného účtovníctva, ako samostatnej oblasti daňovej a ekonomickej problematiky by bol určite prínosom pre tých pedagógov, ktorí sa uvedenej problematike venujú.

Systém Daňové a Mzdové centrum využívajú na našej škole predbežne len pedagógovia na doplnenie informácií s aktuálnou legislatívnou úpravou.

Mladý podnikavec
Indicia