Prepájame teóriu s praxou

Obchodná akadémia Veľká Okružná Žilina

Spätná väzba od učiteľov: učitelia používali stránky www.danovecentrum.sk a www.mzdovecentrum.sk NA predmetoch Účtovníctvo, Cvičenia z účtovníctva, Účtovníctvo FO, Daňová sústava, Ekonomika a podnikanie, Bankovníctvo, Svet práce a komunikácia, pričom najviac využívanými boli daňové zákony, tlačivá daňových priznaní, daňová kalkulačka, personalistika (odvody a mzdové náklady), odborné články. Oba portály sú prehľadné, dobre sa s nimi pracuje a jedna kolegyňa dokonca využila aj online poradenstvo ohľadom zahraničných faktúr a dlhodobého majetku - bola spokojná s rýchlou a odbornou odpoveďou na jej otázky. Žiaci tieto portály využívali pri rovnakých témach ako učitelia, boli rovnako spokojní. Tiež im bolo odporučené, aby si doma vyskúšali bezplatnú skúšobnú verziu.

Mladý podnikavec
Indicia