Prepájame teóriu s praxou

Obchodná akadémia Prievidza

Väčšinou učitelia vítajú zapojenie sa do programu...žiakom sa páčia články, odborné príspevky...

Mladý podnikavec
Indicia