Prepájame teóriu s praxou

Obchodná akadémia Topoľčany

Veľmi dobrá pomôcka pre učiteľov odborných predmetov - na jednom mieste všetky potrebné informácie. Najčastejšie sme používali: tlačivá a formuláre, príklady z praxe, vzory zmlúv, účtovné súvzťažnosti, veľmi často mzdovú kaviareň, menej často zbierku zákonov.

Mladý podnikavec
Indicia