Prepájame teóriu s praxou

SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

Ako učiteľ som vďačný za všetky informácie, ktoré sú pre nás dostupné.

Mladý podnikavec
Indicia