Prepájame teóriu s praxou

SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

Do programu PP pre školy sme sa zapojili v minulom školskom roku a systémy DC a MC využívame v rôznych predmetoch ako napr. Ekonomika, Ekonomické cvičenia, Podnikanie, Podnikateľské cvičenia, Účtovníctvo a iné. Študenti majú k dispozícii vždy aktuálne informácie, videoškolenia, príklady z praxe, daňové, mzdové kalkulačky. Pre študentov je vyučovanie pomocou tohto programu podnetné a zaujímavé.

Mladý podnikavec
Indicia