Prepájame teóriu s praxou

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca, Ul. 17.novembra

Program PP pre školy prináša dobré rady a novinky. Mali sme najskôr problém s prihlásením, ale už je všetko v poriadku.

Mladý podnikavec
Indicia