Prepájame teóriu s praxou

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom

Súčasťou Programu je aj preškolenie pedagógov: Z môjho pohľadu bolo Vaše školenie pre nás učiteľov prínosom. Za seba môžem povedať, že by som bola vďačná, keby malo pokračovanie a každé ďalšie stretnutie alebo školenie je vítané.

Mladý podnikavec
Indicia