Prepájame teóriu s praxou

Spojená škola Ružomberok

Na systémoch Daňové centrum a Mzdové centrum sa nám pracovalo dobre, páčia sa nám aktuálne informácie, reagujú na zmeny v zákonoch. Pozitívne je aplikácia zmien zákonov na príkladoch z praxe, stránky sú prehľadné.So žiakmi sme pracovali prevažne na Mzdovom centre, ale aj Daňovom centre. Čítali sme aktuálne témy a rozoberali ich na hodine, napríklad ohľadom zamestnaneckých benefitov, 13. a 14. platov, pozerali sme Živnostenský zákon, Obchodný zákonník, daňové zákony. Žiakom sa páčila práca na systémoch, bolo to pre nich zaujímavé.

Mladý podnikavec
Indicia