Prepájame teóriu s praxou

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske

Dobrý deň, vo využívaní Programu máme asi rezervy, lebo učebné osnovy sú dosť obsahovo náročné. Využívali sme túto možnosť prvýkrát a aj pre učiteľov to bola skúška, ktorá im po prvotných pokusoch práce s portálom a žiakmi ukázala, čomu sa viac venovať, čo im pre výuku pomáha. Budeme v tom pokračovať.

Mladý podnikavec
Indicia