Prepájame teóriu s praxou

Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto

Program využívajú so žiakmi na ekonomických hodinách a veľmi radi budeme spolupracovať aj naďalej.

Mladý podnikavec
Indicia